>
ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ། > གཙོ་ངོས། > སྨན་རྫས། > སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན། > > ནང་དོན།

འབྲི།

ཇུས་འགོད་པ། སྒྲོལ་མ་མཚོ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད། 2015-07-07 10:33:28 ཀློག་གྲངས། 11

          བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས། འབྲི་ཡི་འོ་མས་རླུང་འཇོམས་བད་མཁྲིས་ནད་ལ་གནོད།  མར་གྱིས་རླུང་སེལ་མེ་དྲོད་སྐྱེད། ཅེས་གསུངས།

གོང་ངོས། སྦྲུལ།
X